ЕДИН ДОБЪР ПЛАН ДНЕС Е ПО-ДОБЪР ОТ ПЕРФЕКТЕН ПЛАН УТРЕgoogle adwords

Какво представлява Google AdWords?

Google AdWords е оптимизирана и целева реклама за клиенти, търсещи реален и бърз резултат. Кампанията се визуализира основно на челните позиции, желани от клиента. Рекламата се показва на първата страница на Google по определените ключови думи и словосъчетания. Това е таргетирана реклама с абсолютно сигурен резултат при търсене.

Какви са предимствата на Google AdWords?

Винаги излиза най – отпред
Клиентът сам определя ключовите думи, по които да излиза рекламата
Клиентът сам определя бюджета на рекламата си
Рекламата може да се променя по всяко време;
Бюдежетът и ключовите думи се актуализират
Коректен мониторинг на рекламатаgoogle adwords

Адекватно управление на Google AdWods кампании:

Подбор на подходящ и атрактивен рекламен текст, според дейността на фирмата или конкретните продукти и услуги, които ще бъдат рекламирани
Селектиране на подходящи ключови думи и фрази. Ако имате конкретни изисквания за ключовите думи се поставят те. Ако клиента не знае какви точно да бъдат ключовите думи за Google AdWords специалистите ги селектират и представят. За да се изберат правилните думи и фрази, ние правим проучване как биха търсили вашите услуги и продукти в Google потенциалните клиенти
Отзоваване на Google AdWords специалист по всяко време, при възникнали въпроси от страна на клиента
Според избраните ключови думи, Google Adwords специалистът предлага ориентировачен месечен бюджет, с който рекламата да излиза максимално дълго през деня с минимални средства
Ежедневен мониторинг на изразходения бюджет
Ежедневно следене и извършване на необходимите настройки за качествения рейтинг на рекламатаgoogle certificate
При стариране на рекламата се извършва професионално насочване на ключовите думи към подходящата подстраница от сайта, с цел повишаване на Качествения рейтинг на ключовата дума, а от там и на цялата AdWords кампания;
Веднъж месечно се изчислява остатъка от бюджета, който не е бил изразходен и се прехвърля към следващия период;
Всяка седмица се проверяват справки, съдържащи допълнителни ключови думи, по които е открита рекламата, с цел подобряване списъка с ключови думи;
Стриктен анализ на кликванията на рекламата от едно и също IP с цел протекция от злоупотреби от недоброжелатели

Фирма КОРЕКТ МЕДИЯ ЕООД разполага със сертифицирани специалисти на Google AdWords. Ние работим за добрите резултатиДОБРОТО ИМЕ Е ПО-ДОБРО ОТ БОГАТСТВО

Винаги постигаме желаните резултати за всеки клиент. Стриктният подход и отговорният екип от специалисти правят работата ни различна.

© All rights reserved. Designed by George Barov